Gabinet Psychoterapii Gestalt

Psychoterapia


Gestalt zakłada, że człowiek jest zdolny do samoregulacji czyli, że posiada cały potencjał do zaspokajania swoich potrzeb z własnego wyboru i do kierowania swoim zachowaniem. W terapii Gestalt zmiana rozumiana jest jako stawanie się bardziej sobą poprzez odkrywanie siebie, swoich możliwości samoregulacji, świadome sięganie do otoczenia po to, co jest potrzebne, przekraczanie własnych ograniczeń.
Psychoterapia polega na rozmowie w bezpiecznej atmosferze, w której osoba szukająca pomocy doświadcza uwagi, zrozumienia, empatii psychoterapeuty. Pomoc w zrozumieniu własnych problemów i doświadczanie wsparcia stwarza warunki do dojrzewania i rozwijania się.

Dzięki psychoterapii możliwe jest zmniejszenie poziomu lęku, poprawienie kontaktów z ludźmi, podniesienie samooceny, pewności siebie, prowadzenie bardziej satysfakcjonującego życia.

Nurt ten obecnie dynamicznie rozwija się w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Belgii, Norwegii, Hiszpanii, Czechach i Polsce.

W gabinecie oferuję profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów natury psychologicznej: nerwice, depresje , zaburzenia lękowe, bezsenność, zaburzenia odżywiania, trudności w radzeniu sobie z emocjami, nadmierny stres, trudności w kontaktach społecznych.

„Chciałem zmienić świat. Doszedłem jednak do wniosku, że mogę jedynie zmienić samego siebie.” Aldoux Huxley.